MENY

KARRIEREVEILEDNING UNGDOM

-for deg mellom 17 og 26 år-

Å velge riktig utdanningsvei og/eller finne passende jobb kan være utfordrende.

 • Er du usikker på hvilken utdanning og karriere som er riktig for deg?
 • Er du nyutdannet med god kompetanse, men du klarer ikke å se hvilken jobb som passer for deg?
 • Har du startet en utdanning, men du er usikker på om du har tatt riktig valg?

Vi benytter oss av karrieretester med veiledningssamtaler, personlighetstester med veiledningssamtaler eller veiledningssamtaler uten tester.  

I vår Sølvpakke tilbyr vi blant annet:

 • 1 karrieretest
 • 5 veiledningssamtaler
 • Analyse av resultatene dine
 • Veiledning til å finne riktig utdanning og yrker
 • Oppfølgingssamtale og opparbeidelse av din karriere plan


Avtalt din første samtale for at vi blir kjent med deg, dine ønsker og dine utfordringer. Basert på dette gjør vi en analyse der vi foreslår hva vi kan gjøre for å hjelpe deg.  

Bestill  her: dasilva@kompasskarriere.no

 

Du trenger ikke å føle deg alene i å finne ut ditt karrierevalg. Vi hjelper deg med å kartlegge dine interesser og bistår deg med karriereveiledning. Dette bidrar til at du klarer å ta et bevisst valg til riktig utdanning eller jobb.

Med vår karriereveiledning får du konkrete anbefalinger om utdanning og yrkesvalg.

 • Du blir mer sikker på deg selg og selvtilliten din øker
 • Du utvikler en dyp forståelse av ditt utdanningsvalg
 • Du tar riktige valg når det gjelder utdanning og jobb
 • Du blir i stand til å strukturere dine valg for å planlegge fremtiden din

 


Karriereveiledning online.

Vi tilbyr også karriereveiledning over Skype, ring oss eller send en mail for å avtale et nettmøte.

Alt foregår online:

 • Første samtale
 • Karriereveiledningen

Send mail til dasilva@kompasskarriere.no eller ring 41433456

Kompass Karriere tar ditt karriereveiledningsbehov på alvor. Vi har mange år med erfaringer innen rådgivning og veiledning. Vi er sertifisert fra NTNU og Optimas AS.

Profråd´s karriereverktøy er et forskningsbasert karrieretestverktøy som er utviklet av ph.d. Oskar Solberg, tidligere forsker ved NTNU. Ved bruk av dette verktøyet kartlegger vi dine interesser, jobbverdier og anlegg. Vi veileder deg videre i yrkes-eller utdanningsvalg.

Jungs Tipology Index (JTI) er en meget anerkjent test i jobb- og karriereutvikling. Den måler fire ulike dimensjoner. Dimensjonene beskriver dine preferanser. Den Jungianske Type Index er et psykologisk verktøy som gir mennesker innsikt i deres egen og andres personlighet.

 

 

 

 

 

 

Du må strekke deg og vokse for å bli mer og mer ditt potensiale. Du må ha motet til å være.

Carl Rogers