MENY

KARRIERERÅDGIVNING FOR UNGDOM OG VOKSNE 

 

Karriererådgivning passer for deg som vil vite hvilken utdanning du bør satse på etter videregående skole. Utdanningsvalg.

Karriererådgivning passer for deg som er ny utdannet ved høyskole/universitet og vil vite dine yrkesmuligheter.  Yrkesvalg.

Karriererådgivning passer for deg som letter etter ny jobb. Ny karrierevei.

Karriererådgivning passer for deg som ønsker nye utfordringer. Kjeder du deg på jobb og er på tide med nye muligheter.

 

Uansett årsak til at du ønsker karriererådgivning, hjelper vi deg å ta riktig valg.

Vi kartlegger dine kompetanser og dine interesser. Vi gir deg rådgivning og også en konkret anbefaling.  Vi bistår deg å ta riktig valg. Du blir mer sikker på deg dine valg og blir i stand til å ta et steg videre.

 

Vi tilbyr blant annet:

  • Karrière- og personlighetstester
  • Analyse av testresultatene dine
  • Kartlegging av din kompetanse og dine interesser
  • Veiledningssamtaler hvor vi går gjennom og utforsker ulike aktuelle utdanning- og/eller yrkesvalg
  • En konkret anbefaling til yrkesvalg
  • Hjelp til å skrive og designe en profesjonell CV
  • Intervjutrening
  • Utarbeidelse av plan for din karrierevei

 

Karriereveiledning og karrieretester tilbyr vi både over nett (teams og skype) og ved fysiskoppmøte.

 

GODE PAKKETILBUD for ungdom og for voksne. 

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon, pris og for bestilling.

VÅRE VERKTØY

Kompasskarriere er sertifisert fra NTNU, Optimas AS og Assessio Norge og har mange års erfaring innen rådgivning og veiledning.

Våre verktøy inkluderer ulike personlighetstester og karrieretest. Vi vil gjøre en analyse og anbefale deg test(er), og gir deg et pristilbud for dette og nødvendig veiledning etter en første samtale.

Profråds karrieretest 

Profråds karriereverktøy er et forskningsbasert karrieretestverktøy som er utviklet av ph.d. Oskar Solberg, tidligere forsker ved NTNU. Med denne testen kartlegger vi dine interesser, jobbverdier og anlegg. Vi veileder deg videre i yrkes-eller utdanningsvalg.

Jungs Tipology Index (JTI)

Jungs Tipology Index (JTI) er en meget anerkjent test i jobb- og karriereutvikling. Den måler fire ulike dimensjoner. Dimensjonene beskriver ens preferanser. Verktøyet som kan gi innsikt i egen personlighet.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI-personlighetsvurderingen bidrar til å forstå seg selv på et dypere nivå. Hvordan du samhandler med andre. Du lærer om dine personlighetspreferanser og hvordan andre rundt deg har noe like eller forskjellige preferanser fra deg. MBTI kan brukes til blant annet i selvutvikling (problemløsning, å forstå stressreaksjoner, karriereutvikling), samarbeid med andre (jobbrelasjoner, kommunikasjonsstil, konfliktløsning) og arbeider i grupper og organisasjoner (lederskapsstil, å takle forandringer, å sette pris på mangfold, reflektere over gruppe-og organisasjonskulturer)

 

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling. 

 

 

Jeg fått en større bevissthet rundt min egen kompetanse og hvordan den kan brukes i andre yrker. Jeg anbefaler Laura da Silva på det varmeste.

Peter fra Oslo 39 år