MENY

COACHING

Er du leder og usikker i egen rolle? Har du problemer med å kommunisere med dine ansatte eller kollega? Kommer du lett i konflikt med andre? Har du lav selvtillit eller sitter du fast med et problem? Trenger du hjelp til å tilpasse deg nye endringer?

Kompasskarriere tilbyr coaching med fokus på personlig utvikling. Vi hjelper deg:

  • Bli mer innovativ og finne frem til løsninger på ulike problemsstillinger du står ovenfor
  • Øke din selvtillit, motivasjon og finne frem til den beste versjonen av deg selv
  • Forbedre din retorikk/kommunikasjonsevne
  • Endre ditt tankesett og din atferd, slik at du kan oppnå resultatene du ønsker

Vi benytter oss av forskjellige samtaleteknikker som blant annet narrativt perspektiv, motiverende intervju og coaching metodikk. Parallelt tilbyr vi også MAP personlighetstest. Denne testen gir deg bedre innsikt i din personlighet, og bedre forståelse for dine sterke og svake sider. Dette gir deg bedre mulighet til å utvikle
deg selv.

Hvor mange timer coaching du trenger avhenger av dine behov, utfordringer og ønsker. Etter første samtale vil vi kunne gi deg et forslag på plan videre. Coaching kan gis i våre kontorlokaler, over nett eller telefon. Du bestemmer selv agenda og vi tilpasser metodikken tilsvarende.

 

 

Kontakt oss for mer informasjon og bestilling.

 

 

VÅRE VERKTØY

Kompasskarriere er sertifisert fra NTNU, Optimas AS og Assessio Norge og har mange års erfaring innen rådgivning og veiledning, både for enkeltpersoner, grupper og organisasjoner.

Motiverende intervju-metodikk

Motiverende intervju-metodikk utforsker motivasjonen din. Sammen utforsker vi din indre motivasjon for å skape endring mot et bestemt mål.

Narrativ tilnærming

Narrativ tilnærming fokuserer på fortellingen av din egen historie. Du forteller hva som virkelig betyr noe for deg i livet. Vi tar utgangspunktet i historier om din egen identitet som du tar med deg til coaching. Vi skaper mening i livet ved å organisere egne opplevelser i metaforer og fortellinger.

MAP personlighetstest

MAP Personlighetstest en test som er skreddersydd for de nordiske landenes språk og kultur, og er derfor i stand til å gi detaljerte beskrivelser av personlighet og vurdere kandidaters egnethet for bestemte oppgaver og stillinger med dokumentert nøyaktighet. Sammenlignet med andre tester er skalaene i MAP delvis etterfylt med
nytt psykologisk innhold for å øke den prediktive kraften.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI-personlighetsvurderingen bidrar til å forstå seg selv på et dypere nivå. Hvordan du samhandler med andre. Du lærer om dine personlighetspreferanser og hvordan andre rundt deg har noe like eller forskjellige preferanser fra deg. MBTI kan brukes til blant annet i selvutvikling (problemløsning, å forstå stressreaksjoner, karriereutvikling), samarbeid med andre (jobbrelasjoner, kommunikasjonsstil, konfliktløsning) og arbeider i grupper og organisasjoner (lederskapsstil, å takle forandringer, å sette pris på mangfold, reflektere over gruppe-og organisasjonskulturer)

Kontakt oss for mer informasjon og bestilling.

 

 

 

Hva det er å leve, det må jeg erfare ved meg selv.

Søren Kierkegaard