MENY

BEDRIFTER

Vi bistår bedrifter med å øke kvaliteten på beslutninger innen rekruttering og omstillingsprosesser.

 • Opplever din bedrift omstillingsprosesser/omorganisering?
 • Er din bedrift under nedbemanning?
 • Leter din bedrift etter de beste og meste kompetente kandidatene til nøkkelposisjoner?    

Vi tilbyr et spekter av tjenester som tilpasses og skreddersys for å imøtekomme ditt bedriftsbehov. 

A. I omstilling/omorganisering tilbyr vi blant annet:

 • Avklaring av nye roller gjennom kartlegging av kompetanse og evner
 • Coachingsamtaler hvor motivasjonen for nye roller, nytt team og avdelinger er i fokus
 • Gjennomgang av teamroller -teamkompasset- for å bli bedre kjent med hverandre og bedre teamarbeid

B. I nedbemanning tilbyr vi blant annet:

 • Kartlegging av ansattes interesser og vurdering av deres muligheter med tanke på videreutdanning og/eller i å finne et annet arbeid
 • Coaching og rådgivning rettet både mot ledelse og deres medarbeidere, med fokus på en lettere og effektiv nedbemanningsprosess
 • Vi coacher medarbeiderne i CV, jobbsøknad skriving og intervjutrening (individuelt og i gruppeveiledning)

C. I rekruttering av nye medarbeider tilbyr vi blant annet:

 • Personlighetstester og evne-tester hvor fokus er å finne den mest kvalifiserte til stillingen
 • Metodisk intervju som kan suppleres med testene
 • Tilgang til profilrapporter og grundige lederskapsrapporter 

Våre priser er svært konkurransedyktige. Ta kontakt for et uforpliktende introduksjonsmøte.

Send mail til dasilva@kompasskarriere.no eller ring 41433456

 

 

Vi tilbyr også introduksjonsmøte for alle kunder som ønsker over Skype eller Face-Time, ring oss eller send en mail for å avtale et nettmøte.
 

 

 

Kompass Karriere tar ditt bedriftsbehov på alvor. Vi har mange år med erfaringer innen rådgivning og veiledning. Sertifisert fra NTNU, Optimas AS og Assessio Norge.

Mange mennesker blir usikre i omorganiseringer. Roller og kunnskaper forskyves og forandres. Det stilles nye krav. Man blir usikker på egen kompetanse og hvordan man best mulig anvender sine evner. Mennesker håndterer beskjed om oppsigelse og nedbemanning svært ulikt. Mange opplever stort press og føler seg utenfor. Det som fungerer for noen, fungerer ikke nødvendigvis for andre. Bedriftene konkurrer med hverandre for å få de beste og mest kompetente kandidatene til nøkkelposisjoner, som skal bidra med å bringe økonomisk vekst i bedriften.

Profråd´s karriereverktøy er et forskningsbasert karrieretestverktøy som er utviklet av ph.d. Oskar Solberg, tidligere forsker ved NTNU.  Med denne testen kartlegger vi dine interesser, jobbverdier og anlegg. Vi veileder deg videre i yrkes-eller utdanningsvalg.

MAP personlighetstest er en test som er skreddersydd for de nordiske landenes språk og kultur, og er derfor i stand til å gi detaljerte beskrivelser av personlighet og vurdere kandidaters egnethet for bestemte oppgaver og stillinger med dokumentert nøyaktighet. Sammenlignet med andre tester er skalaene i MAP delvis etterfylt med nytt psykologisk innhold for å øke den prediktive kraften. 

Matrigma er det beste måleverktøyet til å forutsi om en person kommer til å lykkes i jobben eller ikke, er evnetester (Schmidt & Hunter 1998). Viktigheten av en kandidats kognitive evner øker i takt med kompleksiteten på arbeidsoppgavene han/hun skal utføre. Matrigma hjelper deg å identifisere de kandidatene som har best forutsetninger for å gjøre en god jobb i din organisasjon. Måler kognitiv evne.

Jungs Tipology Index (JTI) er en meget anerkjent test i jobb- og karriereutvikling. Den måler fire ulike dimensjoner. Dimensjonene beskriver dine preferanser. Den Jungianske Type Index er et psykologisk verktøy som gir mennesker innsikt i deres egen og andres personlighet. 

Coaching tilbyr spesifikke strategier for å endre deg selv. Det tilbyr verktøy og metoder for å oppnå ønskede resultater ved å endre tenkning og atferd hos enkeltpersoner, grupper og organisasjoner.

Motiverende intervju-metodikk utforsker motivasjonen din. Sammen utforsker vi din indre motivasjon for å skape endring mot et bestemt mål.
Narrativ tilnærming fokuserer på fortellingen av din egen historie. Du forteller hva som virkelig betyr noe for deg i livet. Vi tar utgangspunktet i historier om din egen identitet som du tar med deg til coaching. Vi skaper mening i livet ved å organisere egne opplevelser i metaforer og fortellinger.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Talent vinner kamper, men teamarbeid og intelligens vinner mesterskap.

Michael Jordan