MENY

REKRUTTERING, TEAM UTVIKLING OG OUTPLACEMENT

Vi hjelper bedrifter i å øke kvaliteten på beslutninger innen:

 • rekruttering 
 • team utvikling
 • outplacement 

 

Våre rådgivere er klare med et bredt spekter av programmer som kan tilpasses og skreddersys for å møte behovene til akkurat din bedrift.

 

Be om et skreddersydd tilbud til din bedrift.
 

Ta kontakt for en uforpliktende og gratis introduksjons samtale.

 

 

Rekruttering
Vi hjelper din bedrift å ansette de beste kandidatene.

Det kan være dyrt å ansette den riktige kandidaten og ansettelses prosessen kan være langvarig. Vi bistår din bedrift å rekruttere nye medarbeider og i å effektivisere utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr blant annet:

 • Gjennomgang av kandidatenes CV
 • Metodisk intervju som suppleres med diverse tester
 • Personlighetstester og evne-tester (MAP og Matrigma tester)
 • Rapport på hver kandidat og sluttrapport til ledere
 • Råd og konkrete tilbakemeldinger over hvem er mest aktuell for stillingen

 Send mail til dasilva@kompasskarriere.no

Team utvikling
Roller og arbeidsoppgaver forskyves og forandres stadig i bedrifter. Omorganisering krever god kunnskap om teamet og hva ansatte er gode på.

Vi hjelper din bedrift i å finne gode løsninger til å møte disse endringer.

Vi tilbyr blant annet:

 • Avklaring av nye roller gjennom kartlegging av kompetanser og evner i samarbeid med ledelsen
 • Personlighet og evner tester (MAP og Matrigrama)
 • Coaching av ansatte (motivasjon for de nye roller)
 • Gjennomgang av det nye teamet (teamkompasset med MBTI test og eller JTI test)
 • Gjennomgang av nye roller med ledelse og med ansatte
Outplacement
Mennesker håndterer beskjed om oppsigelse svært ulikt. Dette kan ha gjøre med hvordan dette kommuniseres og videre planløsninger bedriften tilbyr til sine ansatte. 
Vi hjelper din bedrift med gode løsninger med tanke på virkemidler under og etter oppsigelser.

Vi tilbyr vi blant annet:

 • Rådgivning til ledelse med henblikk på psykologiske prosesser ansatte går gjennom ved beskjed om oppsigelser
 • Rådgivning til ledelse vedrørende diverse tiltak som kan settes i gang ved oppsigelser
 • Konkret tilbud om outplacement program for ansatte (blant annet cv, søknad, intervjutrening)

 

Vår populær outplacement program tilbys som en del av sluttpakke til ansatte rammet av nedbemanning.

Vil du vite mer om vår outplacement program? Send mail til dasilva@kompasskarriere.no

 

VÅRE VERKTØY

Kompasskarriere er sertifisert fra NTNU, Optimas AS og Assessio Norge og har mange års erfaring innen rådgivning og veiledning.

Våre verktøy inkluderer ulike evne- og personlighetstester. Valg av test og hvor mange vi benytter avhenger av stillingsbeskrivelse og krav, samt av arbeidsgiver ønske.

MAP personlighetstest

MAP personlighetstest er en test som gir en detaljerte beskrivelse av personligheten til kandidaten og bistår slik til å vurdere kandidaters egnethet for bestemte oppgaver og stillinger med dokumentert nøyaktighet. Testen er skreddersydd for Norden, og tar hensyn til nordisk språk og kultur. Sammenlignet med andre tester er skalaene i MAP delvis etterfylt med nytt psykologisk innhold for å øke effekten og riktigheten av testen.

Matrigma testen

Matrigma testen måler kandidatens kognitive evne, det vil si evnen til logisk resonnering, kritisk tenkning og evnen til å ta inn ny informasjon. Testen er et av de beste måleverktøyet til å forutsi om en person kommer til å lykkes med sine arbeidsoppgaver eller ikke. Betydningen av en kandidatens kognitive evner øker i takt med kompleksiteten på arbeidsoppgavene han/hun skal utføre. Matrigma hjelper deg å identifisere de kandidatene som har best forutsetninger for å gjøre en god jobb i din bedrift/organisasjon.

Jungs Tipology Index (JTI)

Jungs Tipology Index (JTI) er en meget anerkjent test i jobb- og karriereutvikling. Den måler fire ulike dimensjoner. Dimensjonene beskriver ens preferanser. Verktøyet som kan gi innsikt i sin egen og andres personlighet. 

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI-personlighetsvurderingen bidrar til å forstå seg selv på et dypere nivå. Hvordan du samhandler med andre. Du lærer om dine personlighetspreferanser og hvordan andre rundt deg har noe like eller forskjellige preferanser fra deg. MBTI kan brukes til blant annet i selvutvikling (problemløsning, å forstå stressreaksjoner, karriereutvikling), samarbeid med andre (jobbrelasjoner, kommunikasjonsstil, konfliktløsning) og arbeider i grupper og organisasjoner (lederskapsstil, å takle forandringer, å sette pris på mangfold, reflektere over gruppe-og organisasjonskulturer).

Talent vinner kamper, men teamarbeid og intelligens vinner mesterskap.

Michael Jordan