MENY

BEDRIFTER I OMSTILLING

Ønsker du å øke kvaliteten på beslutninger innen nedbemanning, omorganisering og rekruttering for din bedrift? Våre rådgivere tilbyr et bredt spekter av tjenester som kan tilpasses og skreddersys for å møte behovene til akkurat din bedrift. Vi tilbyr også karriereveiledning som en del av sluttpakke til ansatte rammet av nedbemanning. 

 

Be om et skreddersydd tilbud til din bedrift. Vi tilbyr også en uforpliktende og gratis introduksjons samtale til bedrifter.  

 

 

Ønsker du en enklere nedbemanningsprosess for alle parter?

Mennesker håndterer beskjed om mulig oppsigelse svært ulikt. Mange opplever stort press og føler seg utenfor. Løsningene som fungerer for noen, fungerer ikke nødvendigvis for andre. For bedrifter under nedbemanning tilbyr vi blant annet:

 • Rådgivning rettet mot både ledelse og deres medarbeidere, med fokus på en enklere og mer effektiv nedbemanningsprosess
 • Test av personlighet og evne hos ansatte, dersom en ønsker å finne frem til kandidaten som er best egnet til en stilling (utvelgelseskriterier)
 • Tilbud om karriereveiledning som del av sluttpakke til medarbeidere rammet av nedbemanning. Les mer om vår karriereveiledning her

 

Ønsker du å finne frem til de beste kandidatene i din bedrift?

Det er ofte vanskelig å velge riktig kandidat til nøkkelposisjoner, og det kan være dyrt å ansette feil. Det er ikke nødvendigvis kandidaten med den mest relevante CVen som er den beste kandidaten for bedriften. Valgt kandidat skal også passe sammen med, og supplere teamet en allerede har på plass. For bedrifter som ønsker å rekruttere nye medarbeider tilbyr vi blant annet:

 • Personlighetstester og evne-tester hvor fokus er å finne den mest kvalifiserte til stillingen
 • Metodisk intervju som kan suppleres med testene
 • Rapport på hver kandidat og sluttrapport til leder(ere)

 

Ønsker du å forbedre teamarbeid i din bedrift etter omstilling? 

Mange, både ledere og arbeidstakere, blir usikre når bedriftene må eller ønsker å omorganisere. Roller og arbeidsoppgaver forskyves og forandres. Det stilles nye krav. Man blir usikker på egen kompetanse og hvordan man best mulig anvender sin kunnskap og erfaring. For bedrifter under omorganisering tilbyr vi blant annet:

 • Avklaring av nye roller gjennom kartlegging av kompetanse og evner i samarbeid med ledelsen
 • Test av personlighet og evner, dersom en ønsker å finne frem til hvor egnet en kandidat er til en ny stilling (eventuelt kandidaten som er best egnet til en stilling)
 • Coaching av medarbeidere og ledere hvor motivasjonen for nye roller, nytt team og avdelinger er i fokus
 • Gjennomgang av teamet ved bruk av teamkompasset og bistå til å sette sammen et optimalt team, og eventuelt avdekke og forebygge mulige kollisjoner mellom personlighetstyper
 • Gjennomgang av roller med medarbeidere, i samarbeid med ledelsen, for å gjøre nye team bedre kjent med hverandre og legge til rette for godt teamarbeid

Kontakt oss gjerne for et gratis og uforpliktende introduksjonsmøte over telefon eller nett.

 

VÅRE VERKTØY

Kompasskarriere er sertifisert fra NTNU, Optimas AS og Assessio Norge og har mange års erfaring innen rådgivning og veiledning.

Våre verktøy inkluderer ulike evne- og personlighetstester. Valg av test og hvor mange vi benytter avhenger av stillingsbeskrivelse og krav, samt av arbeidsgiver ønske.

MAP personlighetstest

MAP personlighetstest er en test som gir en detaljerte beskrivelse av personligheten til kandidaten og bistår slik til å vurdere kandidaters egnethet for bestemte oppgaver og stillinger med dokumentert nøyaktighet. Testen er skreddersydd for Norden, og tar hensyn til nordisk språk og kultur. Sammenlignet med andre tester er skalaene i MAP delvis etterfylt med nytt psykologisk innhold for å øke effekten og riktigheten av testen.

Matrigma testen

Matrigma testen måler kandidatens kognitive evne, det vil si evnen til logisk resonnering, kritisk tenkning og evnen til å ta inn ny informasjon. Testen er et av de beste måleverktøyet til å forutsi om en person kommer til å lykkes med sine arbeidsoppgaver eller ikke. Betydningen av en kandidatens kognitive evner øker i takt med kompleksiteten på arbeidsoppgavene han/hun skal utføre. Matrigma hjelper deg å identifisere de kandidatene som har best forutsetninger for å gjøre en god jobb i din bedrift/organisasjon.

Jungs Tipology Index (JTI)

Jungs Tipology Index (JTI) er en meget anerkjent test i jobb- og karriereutvikling. Den måler fire ulike dimensjoner. Dimensjonene beskriver ens preferanser. Verktøyet som kan gi innsikt i sin egen og andres personlighet. 

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI-personlighetsvurderingen bidrar til å forstå seg selv på et dypere nivå. Hvordan du samhandler med andre. Du lærer om dine personlighetspreferanser og hvordan andre rundt deg har noe like eller forskjellige preferanser fra deg. MBTI kan brukes til blant annet i selvutvikling (problemløsning, å forstå stressreaksjoner, karriereutvikling), samarbeid med andre (jobbrelasjoner, kommunikasjonsstil, konfliktløsning) og arbeider i grupper og organisasjoner (lederskapsstil, å takle forandringer, å sette pris på mangfold, reflektere over gruppe-og organisasjonskulturer).

Talent vinner kamper, men teamarbeid og intelligens vinner mesterskap.

Michael Jordan