MENY

Usikkerhet

Begrepet usikkerhet brukes på mange ulike måter avhengig av hvilket fagfelt du ønsker å studere. 

I denne bloggen er usikkerhet knyttet til tvil, resonnering, avveiningog tenking. Dette betyr

at usikkerhet har med våre tanker og følelser å gjøre, om vi klarer eller ikke klarer å

gjennomføre endringene vi sier at vi skal gjøre. 

Du bestemmer deg for å endre på noe. På en side tror du at du klarer å gjøre de endringene

på grunn av at det interesserer deg og vekker motivasjonen inne i deg (indre motivasjon).

Samtidig vekker det også en usikkerhet.  Du har prøvd så mange ganger, men du lyktes ikke,

tenker du, «jeg kommer ikke til å klare dette».

 

Når vi snakker om å endre på noe er det assosiert med at den måten vi gjøre ting på ikke

er riktig. At vi må endre på noe retter oppmerksomheten mot at hvordan vi løser ting på er feil.

De fleste av oss gjør feil daglig og feil gir muligheten for at vi kan rette opp kursen på hvordan

vi gjør ting på.  Det er tvilen og usikkerheten om å endre kursen som gjør at vi opplever det

tungt og utfordrende.  Tankene om å ikke klare å endre på seg og at andre peker på at vi

bør endre oss, fremkaller følelsene av skam, skyld og redsel for manglende mestring.  

 

Ofte opplever vi usikkerheten på mange plan i livet vårt. Tvil om at noen ønsker oss som ny

arbeidstaker, tvil om vi er gode nok til å skrive en CV eller jobbsøknad. Tvil om vi er gode nok

til å lede en ny avdeling. Vi avveier mye om det er lurt å endre på noe nå eller vente til mandag

for å gjøre endringen.

 

Motivasjonssamtale

I motivasjonssamtaler er vi opptatt av en persons forpliktelse til den endringen hun/han ønsker

å gjøre.  Når du vil endre på noe har du mange motstridende tanker og følelser rundt denne

endringen. Usikkerhet eller ambivalens, som vi kaller det i motiverende intervju, betyr at

«du trekker deg i forskjellige retninger av ønsker som ikke lar seg forene samtidig».

På en side ønsker du å få til denne endringen samtidig som du ønsker å fortsette å gjøre som

du gjør. 

 

I motiverende intervju er utforskning av ambivalens viktig for å motivere til endring. Det er

avgjørende at en selv tar beslutningen og forplikter seg til å foreta endringen – «en personlig

forpliktende beslutning».

Vi som hjelper mennesker med endringsprosesser er klar over at usikkerheten, følelsene

av skam, skyld, og redsel for manglende mestring er tilstedte hos mange mennesker.  

Det er svært avgjørende å skape en trygg og empatisk atmosfære i motiverende samtaler. 

At du blir møtt med aksept for dine feil og svakheter, øker sjansen din for å lykkes med endringer. 

 

Motivasjonssamtaler er et felles prosjekt for endring hvor personer som nettopp ønsker dette

står i sentrum.

 

Kilder: 

Barth, T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013): Motiverende Intervju. Samtaler om endring

Gyldendal Norsk Forlag AS. Oslo.

https://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju

http://www.forebygging.no/Artikler/2014-2012/Motiverende-Intervju-

hvorfor-og-hvordan-benytte-denne-samtaleteknikken/

 

 

 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Jeg ønsker å bli informert om tilbud, arrangementer og nyheter fra Kompass Karriere

SEND TIL: dasilva@kompasskarriere.no

Kontakt meg