MENY

Permittering og nedbemanning

Permittering og nedbemanning

Kriser som tvinger krevende beslutninger

Mange bedrifter og deres medarbeidere har opplevd store endringer i deres hverdag de siste månedene. Bedrifter har vært nødt til å permittere mange ansatte for å redde sin egen drift. Mennesker med vanlig arbeidstilknytning er nå permitterte og i verste fall tvunget til karriereskift. Både bedrifter og deres medarbeidere gjennomgår en prøvelse som oppleves som stort press og mange føler seg utenfor. Det er mange hensyn som må tas og løsningene som fungerer for noen, fungerer ikke nødvendigvis for andre.

Det sies at opplevelsen av kriser bidrar til ny skapning, nye muligheter. Dette kan nok være riktig, men veien dit krever refleksjon, planlegging og handling. Kompass Karriere ønsker å bidra til at dere kommer ut av krisen med nye muligheter og ny skapning.

 

Jeg har lyst til å sitere Marcus Aurelius: «Det er vanvidd å jage etter det umulige»
(Til meg selv, 5. bok, 17). Dette sitatet gir så mye kraft til å oppnå endringer og finne ut nye muligheter.

 

-Vi hjelper bedrifter som gjennomgår omstilling, omorganiseringer og permitteringer. Rådgivning rettet mot ansatte og ledere for en effektiv og lettere nedbemanningsprosess.

For bedrifter under nedbemanning tilbyr vi blant annet:
-Coaching og rådgivning rettet mot både ledelse og deres medarbeidere, med fokus på en enklere og mer effektiv nedbemanningsprosess
-Test av personlighet og evne, dersom en ønsker å finne frem til kandidaten som er best egnet til en stilling (utvelgelseskriterier)
-Tilbud til ansatte og medarbeidere rammet av nedbemanning

For medarbeidere rammet av permittering og nedbemanning tilbyr vi blant annet:
-Kartlegging av interesser og vurdering av muligheter med tanke på hvilke type stilling(er) en ønsker videre og/eller muligheten for videreutdanning
-Bistand i prosessen med å utforme CV og jobbsøknad, samt intervjutrening (individuelt og i gruppeveiledning)

 

Vi tilbyr en uforpliktende og gratis introduksjons samtale til bedrifter, over telefon eller nett. 

Send en e-post til dasilva@kompasskarriere.no