MENY

TA VÆRE PÅ ALLE UNDER OMSTILLING

Siden pandemiens utbrudd i Norge i fjor har mange bedrifter tatt kontakt med Kompass Karriere for å få hjelp med omstillingen.

– Vårt første råd er å ta vare på alle under en omstillingsprosess. Det kan være vanskelig både for dem som må dra og de som blir igjen i en bedrift etter en nedbemanning. Les mer i Kapital.

Bistår i alle ledd
Kompass Karriere har ekspertise i alle ledd i en omstillingsprosess.

– Vi hjelper bedrifter både i privat og offentlig sektor å gjøre de rette prioriteringene ved en nedbemanning. Vi ser på hvem som har mest ansiennitet, hva slags kompetanse virksomheten trenger i framtiden og hvem som bør være med videre. Dette er en lang og krevende prosess. Om det er tvil bruker vi evne- og personlighetstester. Vi bistår også med å bygge nye team og coaching av medarbeiderne slik at de er motiverte for nye roller.

Laura da Silva minner om at god informasjon er avgjørende for å få til en god prosess hvor alle føler seg godt ivaretatt.

Karriereveiledning som del av sluttpakke
Ansatte som må dra hjelper vi å finne ny arbeidsplass ved å kartlegge interesser og kompetanse slik at vi kan bistå dem på best mulig måte, sier da Silva.

– En bedrift har ingen plikt til å tilby karriereveiledning eller bistand til ansatte rammet av nedbemanning, men mange tilbyr det som del av sluttpakke både
for å ivareta en god prosess og for bedriftens rykte og omdømme, sier hun.

Kompass Karriere tilbyr skreddersydde pakker til bedrifter og har også gunstige pakkepriser på karriereveiledning. Vi legger også til rette for egen karriereveiledning for enkeltpersoner. Besøk Kompass Karriere på https://kompasskarriere.no