MENY

Motivasjon

At vi ikke finner motivasjonen vår eller at vi er usikre på om vi klarer å endre oss for å kunne

oppnå våre mål. Resultatet av å endre seg er ikke begripelig eller enerådig. Det er bare en

tanke eller en følelse.  Etter min mening betyr dette at vi ikke klarer å se meningen og retningen

for å nå målet vårt. Motivasjon handler om kraft eller ønsker om å oppnå noe. Vi ønsker å bevege

våre tanker og atferd mot en spesiell retning. 

 

Det er derfor et «bør», et «råd» eller en «belønning» ikke lykkes bestandig når vi skal forstå

hvordan og hva vi får ved å endre oss. Vi hører hva andre sier og vi er enige i deres oppskrift

fordi den virker så bra der og da. Samtidig ønsker vi inderlig å endre oss ognå målet vårt,

men vi klarer ikke å gjennomføre endringen til syvende og sist. 

 

I motivasjonssamtaler snakker vi mye om å utforske din indre motivasjon. Det er ikke min

intensjon å forklare begrepet motivasjon innenfor forskjellige psykologiske perspektiver. Mitt

ønske i denne bloggen er å fortelle dere generelt om hva indre motivasjon er. Vi som jobber

med motiverende samtaler har som hovedfokus å se på den indre motivasjonen hos mennesker.

 

Motivasjon

"Handler om de psykologiske prosesser som aktiverer atferd, som retter de mot noe bestemt,

og som opprettholder denne atferden. Indre motivasjon er det som skjer inne i oss og som

gjør at vi engasjerer oss i en aktivitet fordi vi liker det og synes det er spennende".  

 

Motivasjonssamtale

Som jeg skrev tidligere er motiverende intervjuet samarbeidsprosjekt mellom deg og den

som hjelper deg til å utforske motivasjonen din. Dette betyr at det er din egen oppfatning

av hva som må gjøres som er i fokus i motiverende samtaler. Mål og planer lages under dette

samarbeidet, og de tilpasses til din endringsforståelse, dine grunner for endring og hvordan

du selv ønsker å gjøredenne endringen.

 

Din motivasjon kan gi deg kraften du trenger til å søke den jobben du drømmer om, bli mer

bevisst på dine valg og hva du er flink til.  Motivasjon kan gi deg troen på at du klarer å

gjennomføre ditt mål som du selv har bestemt. Motivasjon kan sette i gang den endringen

du ønsker.

 

For en stund siden leste jeg en artikkel om motivasjon på psykologisk.no som var svært

interessant.

Jeg ønsker å dele denne med dere. https://psykologisk.no/2015/10/nokkelen-til-god-motivasjon/

 

 

 

Kilder:

Barth, T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013): Motiverende Intervju. Samtaler om endring.

Gyldendal Norsk Forlag AS. Oslo.

BÖrjesson, M. (2013): Motivasjon, mestring og medfølelse. Om å samtale med tenåringer.

Larsen, S., O., & Svendsen, F., T. (2016): Psykologi 1. Aschehoug.

Rosdahl, G. (2016): Den motiverende samtale. Praktisk håndbog til samtaler om

rehabilitering.Forfatteren og Munksgaard. København.

 

 

 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Jeg ønsker å bli informert om tilbud, arrangementer og nyheter fra Kompass Karriere

SEND TIL: dasilva@kompasskarriere.no

 

 

Kontakt meg