MENY

Mål

Når vi bestemmer oss for et mål er beslutningen for endring tatt. Poenget er å bli

endringsfokusert og holde motivasjonen oppe.  Mål eller destinasjon er det vi ønsker å oppnå

eller komme fram til - det er målstrekningen som individer og- eller bedrifter setter som ønsket

resultat. Mål skal være så konkret som mulig og resultatet skal være målbart.

 

Mål på individuelt nivå kan f.eks være «å skaffe seg en ny jobb innen 4 måneder – nytt

karrierevalg», «skrive CV-en innen en uke», «å komme tidsnok til møter i de neste

forekommende ukene», «å komme tidsnok på skolen fra og med i morgen av og

fram til 30. juni», «å trene 2 ganger i uken i 6 måneder fremover, fra og med i morgen».

 

De fleste av oss kommer godt i gang med å nå målet vårt. På veien dit opplever mange at

våre tanker kan undergrave den beslutningen vi har tatt. Tankene oppleves som energi som

gjør at vi opprettholder nå-situasjon og lar være å gjennomgå endringer. Disse tankene er

det vi kaller i motiverende intervju for «selvsaboterende tanker».

 

Slike selvsaboterende tanker kan være:

«Å komme tidsnok til møtene? Jeg klarer det ikke likevel. Det blir for vanskelig.»

«Få meg en ny karriere? Hvordan skal jeg klare det denne gangen – jeg har ikke klart det

før når jeg tidligere har prøvd.» «Trene 2 ganger i uken? Jeg sitter godt her i sofaen. Det er

ikke noe vits å stresse med treningen i dag.»

 

Disse tankene som motarbeider deg og som dukker opp uanmeldt i bevisstheten din gjør

det veldig vanskelig å utføre endringer. I tillegg til tankene (kognitive faktorer) har også

sosiale og kulturelle faktorer betydning for dine endringer.

 

I motivasjonssamtaler

Er det svært viktig å definere målet som du ønsker å oppnå. Når vi ønsker å oppnå et mål

er det implisitt at vi ønsker å endre på noe. Som jeg skrev i et tidligere innlegg, kan endringer

assosieres med noe som du ikke gjør riktig i nåværende situasjon. Motivasjonen for endringen

varierer i forhold til ubehaget eller skammen du opplever når du fortsatt ikke endrer deg til

tross for at du har sagt at du skulle gjøre det.

 

Usikkerhet om å nå målet ditt dukker opp og overveielsen om endringens beslutning overstyrer

din atferd. I motivasjonssamtaler er det viktig å utforske motivasjonen din for å øke

sannsynligheten for endring og for nå målet ditt.

 

Det er dine egne muligheter til å endre atferden din som er i fokus i

motivasjonssamtaler – «hva er din grunn for å gjøre denne endringen?», «hvor nær står du

i beslutningen om endring?», «i hvilken grad har du tiltro til dine egne evner til å gjennomføre

endringen?». Hensikten med motiverende samtaler er å få endringen til å gå i den retningen

som du har satt opp selv som ønskelig mål, og ikke ut ifra andres mål.

 

Som jeg skrev tidligere, skal motivasjonssamtaler ivareta deg i møtet med din usikkerhet

og overveielse til endring. Aksept og respekt for din ambivalens danner grunnlaget

for endringen.

 

 

 

Kilder: 

Barth, T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013): Motiverende Intervju. Samtaler om endring

Gyldendal Norsk Forlag AS. Oslo.

 

Jeg ønsker å dele denne med dere.

“An individual's goals are very personal. In fact, a well thought out goal hints at

the person's vulnerability and deepest desires. Not only do goals reflect a person's

desires, goals also have the incredible power to change a person's life. Due to the nature

of such goals, people have a tendency to keep their goals and visions to themselves.

But there is great power in sharing your aspirations with others.”

 

https://www.msn.com/nb-no/okonomi/watch/the-power-of-sharing-goals/vp-AAwErD6

 

 

 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Jeg ønsker å bli informert om tilbud, arrangementer og nyheter fra Kompass Karriere

SEND TIL: dasilva@kompasskarriere.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt meg