MENY

Endringer

Er det som til for å oppnå det vi ønsker å endre på eller for å nå det vi har satt opp som

mål.  Det er vi som bestemmer om vi gjør disse endringene eller ikke. Disse endringene kan

være å flytte til en annen by, få en ny jobb, få en karriere, få en ny utdanning, slutte å røyke

eller begynne å trene.

 

Noen endringer blir bestemt for oss av andre, som f.eks implementeringen av et nytt

digitaliseringssystem som vi må lære oss innen et bestemt tidspunkt; nye arbeidsrutiner;

nye styreregler.  Endringer utenfor oss selv kan vi vanligvis ikke gjøre noe med. Vi kan ikke

ombestemme oss og vi må fullføre disse endringene dersom vi ikke ønsker å få en negativ

konsekvens av å ikke gjøre det.

 

Jeg ønsker å ha fokus på selvbestemte endringer. Nemlig endringer som «veiskille», som

knyttes til å ta valg og bruke muligheter.  Med dette mener jeg at ved egne endringer, så er

det noe vi ønsker, tenker og føler må endres på, og - vi må ta et valg.

 

Veiskille

Når vi tenker å endre oss og står foran en valgsituasjon, så er det fordi vi ønsker oss noe annet.  

Vi vil noe som er annerledes, noe som gir oss bedre gevinst, bedre helse, bedre lønn, en bedre

karriere, noe som kan gi oss bedre rettigheter, noe som kan gjøre oss mer lykkelige. Endringer

krever tilpasning til nye situasjoner, nye vaner, nye løsninger, nye verdier – vi må rett og slett

justere oss, omdanne oss selv og skape endring. Å stå foran en valgsituasjon som innebærer

endring, krever at vi må prioritere og ta et valg.  Denne situasjonen kan være utfordrende og

må modnes før vi endelig tar valget eller gjør endringen.

 

Motivasjonssamtaler

Vi som jobber med motivasjonssamtaler er opptatt av å utforske og drøfte endringer av

indre forhold hos deg. At du forteller at du ønsker å endre på noe i livet ditt og ber om hjelp

til å få det til, er ikke helt sikkert at du klarer å gjøre disse endringene.  Mange av oss blir

redde og usikre på om vi klarer å gjennomføre endringer.  Det er på mange måter komfortabelt

å opprettholde nåværende situasjon som er innebygget i oss over lang tid.  Nye situasjoner

krever nye måter å handle på, nye vaner må læres.  Dette er skremmende.  Vi vet hva vi har, men

vi vet ikke hva vi får.  Endringer som krever å ta ett eller flere valg tar tid, og spenningen mellom

det som er kjent og det som er ukjent må bearbeides.

 

Det er spenningen mellom det kjente og ukjente som virkelig er verdt å snakke om i

motivasjonssamtaler.  Under motivasjonssamtaler er det likevel avgjørende at veilederen

har et blikk på det vi kaller «endringssnakk – ytringer for endringer».  Dette betyr at du snakker

om en endring du ønsker deg og at du ser på denne endringen som nødvendig for deg

– «Jeg må få meg en ny jobb. Ryggen min tåler ikke at jeg står hele dagen.  Jeg må ha en

jobb med varierende arbeidsoppgaver, som er skånsom mot ryggen min». 

 

Når vi snakker om å endre på noe, har vi i utgangspunktet tenkt lenge på å gjøre denne

endringen. De aller fleste av oss går lenge og tenker på å bytte jobb, skaffe seg ny yrkeskarriere,

begynne å trene etc.

 

«Endring kan sees på som en prosess som går over tid og ikke bare et enkelt vendepunkt».

Endringer tar tid og i motiverende intervju snakker vi om flere stadier vi går gjennom for

å gjennomføre en endring. Igjen er veilederens blikk på hvor du ligger i endringsstadiet viktig

for å kunne sette i gang en endringsplan.

 

Kilder:

Barth, T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013): Motiverende Intervju. Samtaler om endring

Gyldendal Norsk Forlag AS. Oslo.

Astri, Hognestad (2018): Følelser. Ditt indre navigasjonssystem. Flux Forlag.

 

 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Jeg ønsker å bli informert om tilbud, arrangementer og nyheter fra Kompass Karriere

SEND TIL: dasilva@kompasskarriere.no

 

Kontakt meg